Yrityksestä

Entered Partners on viennin konkareiden; Janne Koskelaisen, Jukka Heikkisen ja Teija Ruokamon perustama kansainvälistymispalveluita tarjoava asiantuntijayritys. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Jukka Heikkinen. Janne Koskelainen ja Jukka Heikkinen ovat toimineet kymmeniä vuosia teollisen vientikaupan ja kansainvälisten projektien parissa entisen Kymppi Groupin, nykyisen Kymsolin osakkaina ja työntekijöinä. Teija Ruokamo on kansainvälisen markkinoinnin ja viennin asiantuntija, joka on auttanut yrityksiä kansainvälisille markkinoille useammalla toimialalla. Nyt uudessa yrityksessä kokeneet asiantuntijat tuovat kaikki kansainvälistymisen palvelut saman yrityksen alle.

Jukka Heikkinen,
toimitusjohtaja

Jukka on teollisuuden liiketoiminnan monipuolinen ammattilainen. Jukka on toiminut työuransa aikana johtotehtävissä erityisesti viennin projektiliiketoiminnan ja kunnossapidon tehtävissä.

Jukan vahvuus on kattava tekninen osaaminen. Jukka on ollut johtamassa mittavia kansainvälisiä projekteja.

Prosessiteollisuuden laaja tunteminen sekä kattavat yhteistyöverkostot takaavat, että vaikeatkin asiat saadaan ratkeamaan. Tässä on mies joka ratkoo ongelmia. 

OSAAMINEN

 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Ongelmanratkaisu- ja neuvottelutaidot
 • Esimiestyö
 • Tuotanto- ja kunnossapito
 • Kannattavuuden laskenta
 • Teollisuuden investointi- ja kunnossapitoprojektit
 • Hankinta- ja sopimusosaaminen
 • Alihankinta ja urakointi
 • Tekninen osaaminen
 • Claim management

Janne Koskelainen,
osakas

Janne on insinöörin koulutuksen saanut, perheyrityksessä (Kymsol Oy, Kymppi Group, Kymppi Eristys) kasvanut prosessiteollisuuden kansainvälisen myynnin huippuosaaja. Ulkomaankauppaa Janne on hoitanut menestyksekkäästi jo kaksikymmentä vuotta. Janne toimi konsernin myyntijohtajana. Myyntikokemusta yli kolmestakymmenestä maasta. 

OSAAMINEN

 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Myynti- ja neuvottelutaidot
 • Myynnin johtaminen
 • Kansainväliset sopimusneuvottelut 
 • Prosessi-, tuotanto- ja kunnossapitoteollisuus
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Tekninen osaaminen
 • Kansainvälinen hankinta
 • Laajat kansainväliset verkostot 

Teija Ruokamo,
osakas

Teija on kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntija. Teija on toiminut aikaisemmin elintarviketeollisuuden vientiyrityksessä  myynti- ja markkinointipäällikkönä sekä tehnyt yrittäjänä teollisuuden yrityksille kansainvälistymistä edistäviä brändiuudistuksia. Erityisosaamisena on hanke- ja rahoitusosaaminen sekä kansainvälistymistuet. Teijalla on viestinnän, ulkomaankaupan ja markkinoinnin tutkinnot. 

OSAAMINEN

 • Kansainvälinen markkinointi
 • Brändiuudistukset
 • Kansainvälisen myynnin tukimateriaalit
 • Kansainvälinen myynti
 • Kansainvälistymistuet, hankesuunnitelmat
 • Kulttuurintuntemus
 • Elintarvikeala, kosmetiikka
 • Kansainvälinen hankinta (raaka-aineet elintarvikealalle)
 • Kansainvälinen logistiikka
 • Amazon ja verkkokauppa
 • Laajat kansainväliset verkostot