ENTER - Viennin lähtökohdat

Kansainvälisille markkinoille? Vientiä? Autamme mielellämme.

 1. Strategia, viennin ja kansainvälisen kaupan edellytykset
 2. Vientiin soveltuvat tuotteet ja palvelut
 3. Rahoitus, kansainvälistymistuet
 4. Markkinatutkimukset ja markkinatieto
 5. Myynnin tukimateriaalit; spesifikaatiot, dokumentaatiot, sertifikaatit

EXPORT - Kansainvälistyminen

Kansainvälinen myynti edellyttää tietämystä ja kokemusta. Palveluihimme kuuluu: 

 1. Kansainvälinen markkinointi ja brändäys
 2. Kansainvälinen myynti
 3. Verkostot
 4. Kulttuurin tietämys

EVOLVE - Kasvata kansainvälistä kauppaa

Kun päätös kansainvälistymisestä on tehty ja pohjatyö valmista, on aika aloittaa kansainvälinen kauppa ja kasvattaa jo olemassa olevaa vientiä. 

 1. Tarjousasiakirjat, neuvottelut, sopimukset
 2. Jakelutiet
 3. Vientikaupan rahoitus
 4. Kansainväliset toimitukset, logistiikka
 5. Henkilöstö, jakelusopimukset
 6. Kansainvälisen työprosessin juoksutus ja valvonta
 7. Toimipisteen perustaminen ulkomaille
 8. Kansainvälisten projektien johtaminen ja rekrytointi